radca_prawny_poznan_kancelaria


Szanowni Państwo!

Społeczeństwo obywatelskie, to społeczeństwo świadome swych praw. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje znaczny wzrost regulacji i zobowiązań, powodujących coraz bardziej ograniczoną przejrzystość realiów, w których działamy. Przepisy prawa i zaciągnięte zobowiązania wyznaczają nam ramy naszych swobód, wolności i praw, także w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej. 

   Dlatego istotne jest, aby powierzać sprawy z tymi zagadnieniami związane profesjonalistom, którzy w sposób fachowy i rzetelny mogą udzielić należnego wsparcia.


Kierując się powyższym, mamy przyjemność przedstawić Państwo ofertę naszej Kancelarii.  Wojciech Lignowski radca prawny.  Zapraszam! 

Doświadczenie zawodowe zdobyte w świadczeniu usług na rzecz naszych Klientów, w tym w trakcie prowadzonych postępowań sądowych, pozwala na profesjonalne i staranne podejście do powierzonych spraw naszych Klientów.

Obsługujemy sprawy, których tematem jest prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe i rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo rolne, prawo handlowe oraz prawo budowlane. 

 Z powodzeniem windykujemy na rzecz naszych Klientów zaległe płatności i inne świadczenia. Doradzamy w sprawach, przedmiotem których są zagadnienia dotyczące nieruchomości, w tym dochodzeniem roszczeń związanych zusytuowanymi na nieruchomościach instalacjami przesyłowymi (linie energetyczne, rurociągi, gazociągi itp). 

 Świadczymy pomoc w sporach dotyczących funkcjonowania spółek wodnych oraz przy likwidowaniu szkód łowieckich.   

                                                                                              

Działalność Kancelarii obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych, a w szczególności:

 • prawo rzeczowe 
 • prawo zobowiązań 
 • prawo rodzinne 
 • prawo spadkowe 
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo podatkowe 
 • prawo rolne 
 • prawo handlowe 
 • prawo budowlane 
 • instalacje przesyłowe na nieruchomościach 
 • farmy wiatrowe
 • likwidacja szkód łowieckich